Building responsible brands that are pillars for our future generations has become our mission.  Join us!

Solutii business

Business Planning

Business Coaching

1500 euro/plan

500 euro/pachet

Un plan de business bine pus la punct, raportat la piață si la realitate, poate fi un atuu pentru orice antreprenor la început de drum dacă este dispus să se țină de implementarea lui.

Facem, împreună, un plan de business care să conțină:

I – SINTEZA PLANULUI DE AFACERI:

o Viziunea, misiunea si obiectivele afacerii dvs.;
o O scurta prezentare a produselor / serviciilor;
o Avantajul competitiv urmărit;
o Rezumatul planului de marketing;
o Informatii financiare relevante.

II – MODELUL DE AFACERE 

 • Viziunea sau unique sales proposition a afacerii (Unde vrem sa ajungem?)
 • Misiunea afacerii *  (Cum vrem sa ajungem acolo?)
 • Obiectivele pe termen scurt (1 an) * 
 • Obiectivele pe termen mediu (3 ani)
 • Obiectivele pe termen lung (peste 3 ani) *
 • Structura acționariatului * (punctele forte si punctele slabe ale structurii, participarea actionariatului în afacere)
 • Aspectele juridice specifice de care trebuie să țineți cont în derularea afacerii

 • Caracterul inovator al afacerii

III – PRODUSELE ȘI SERVICIILE

 • Produsele și/sau serviciile oferite (aspectele diferențiatoare ale produselor și/serviciilor).
 • User journey experience.
 • Descrierea nevoilor pe care le satisfac produsele / serviciile dvs (în funcție de descriera produselor descrieți nevoile cărora se adresează produsele dvs. și corelarea cu specificațiile produselor și/sau serviciilor)
 •  

IV – PLANUL DE MARKETING ȘI VÂNZĂRI

 •  Analiza celor cinci forțe ale lui Porter – analiză a industriei pe piața căreia vă adresați
 • Analiza puterii de negociere a furnizorilor, puterea de negociere a clienților, amenințările privind intrarea pe piață a noilor competitori, anenințarea produselor de substituție, competitorii direcți. 
 • Modul de pozitionare și abordare a fiecărui factor.
 • Analiza pieței din punct de vedere al consumatorilor – segmentele de piață 
  (în funcție de nevoile satisfăcute de produsele și/serviciile oferite stabiliți căror categorii de clienți vă adresați, 
 • Identificarea principalilor clienți,
 • Analiza concurenței
   (structura competiției cu care vă veți confrunta pe piață, principalii competori și analiza din perspectiva avantajelor competitive).
 • Analiza SWOT

STRATEGIA DE MARKETING:

 • Obiectivele de marketing pe termen scurt, mediu și lung 
 • Produs
 • Pret
 • Plasament
 • Promovare
 • Personal
 • Proces
 • Proba
 • Parteneriatele strategice necesare pentru a implementa strategia de marketing și o scurtă analiză a respectivilor stakeholderi 
 • Planul de marketing
 • Planul de vânzări luând în considerare fiecare canal de vânzări identificat în strategia de plasament
 • Operatiunile procesului de vanzare.

V – PLANUL OPERAȚIONAL

Informatii cu privire la resursele de care aveti nevoie pentru începerea activitatilor si avantajele localizarii afacerii intr-un anume loc (Daca este vorba de productie, detalii despre tehnologia de care aveti nevoie, capacitatea de productie pe care o ofera si costurile relationate cu procurarea acesteia, precum și despre procesul în sine. 
Daca este vorba de servicii, procesul de prestare, detalii despre capacitatea de livrare, raportat la dimensiunea propusa a afacerii)

 • Politica de incasari si plati
 • Capacitatea de prestare

VI – MANAGEMENT ȘI ORGANIZARE

 • Informatii privind conducerea afacerii, structura organizatorica, incluzand numarul de persoane angajate
 • Organigrama 
 • Titulatura posturilor + fise de post
 • Politica de personal (legislația muncii, politici de recrutare, angajare, inductie, proceduri de inlocuire in caz de incapacitate temporara sau permanenta, modalitati de motivare a angajatilor, pachete de salarizare pe care le veti adopta) și acțiunile pe care le veți întreprinde pentru asigurarea principiilor egalității de sanșe și nediscriminării.
 • Servicii externalizate

VII – PLANUL FINANCIAR

 • Cheltuieli fixe lunare
 • Cheltuieli variabile
 • Marja bruta pe care o aplicati produselor / serviciilor vandute si pragul de rentabilitate al afacerii dvs. lunar si anual, avand in vedere simularea vanzarilor. 
 • Cashflow, P&L si BVC (aceste documente se fac doar in colaborare cu contabila dvoastra)
 • Riscurile afacerii.

Business coaching-ul este aria coaching-ului care se ocupă de setarea și atingerea unor obiective profesionale.

Bazat pe modelul GROW (Goal, Reality, Opportunity, Will), timp de 10 ședințe a câte 1 1/2 h lucrăm pe atingerea unui obiectiv, fie el pe termen scurt sau lung – în funcție de nevoia dumneavoastră, punând accent pe credințele limitative ascunse în subconștient care vă opresc în a vă atinge obiectivele dar și acțiune.

error: Continutul acestui site este protejat prin leagea drepturilor de autor.